Registrácia pre nových zákazníkov

Ďakujeme za váš záujem o naše produkty a služby. Vo Flexine poskytujeme našim dodávateľom špičkový distribučný kanál. Poskytujeme služby zákazníkom, ktorí preukazujú schopnosti dlhodobého rozvoja bez rozlišovania medzi veľkými a malými veľkoobchodmi, dovozcami a maloobchodníkmi.

Ak chcete nakupovať u spoločnosti Flexin prostredníctvom nášho online obchodu, mobilnej aplikácie alebo tradičnej správy účtov, zaregistrujte si svoje údaje a my vás budeme čo najskôr kontaktovať.

Upozorňujeme, že budú spracované iba úplné žiadosti špecializovaných predajcov (s platným DIČ), pretože Flexin nepredáva kvety súkromným osobám.

    Copyright © Flexin Srl – All rights reserved. Terms and conditions. We don’t use cookies and protect your data according to the Flexin privacy statement.